Spring naar content

Doelgroep analyse: je marketing doelgroep bepalen met voorbeelden + model

Het bepalen van je doelgroep klinkt simpeler dan het in de praktijk vaak blijkt. Wil je effectief zijn in je (online) marketing, dan kun je het beste een doelgroep analyse uitvoeren. In dit artikel vertellen we je hoe je met een doelgroep analyse de juiste doelgroep vaststelt, en geven we je voorbeelden en een model om je in de juiste richting te helpen.

Wat is een doelgroep analyse?

Voordat we ingaan op hoe je de marketing doelgroep bepaalt, vertellen we eerst wat een doelgroep analyse is. Een doelgroep analyse is een analyse die je uitvoert om uit te zoeken op wie je je marketing het best kan inzetten. Het is zonde van je geld en tijd als je je product aan iedereen die het maar kan zien, wil aanbieden. Daarom is het belangrijk om eerst een gedetailleerd profiel in kaart te brengen van de klant die perfect aansluit bij je bedrijf. Wanneer je de analyse hebt uitgevoerd, weet je onder andere:

 • welke boodschap en tone of voice je moet gebruiken om de interesse bij je potentiële klanten te wekken,
 • waar je de potentiële klanten kan vinden en bereiken. Voorbeelden zijn social media platformen, e-mail of per telefoon,
 • op welke marketing doelgroepen je eventueel door middel van Google Ads of social media advertenties het best kan richten,
 • welke problemen je potentiële klanten hebben en hoe je ze met jouw producten en/of diensten kan helpen.

Hoe maak je een doelgroep analyse? 7 stappen

Met een doelgroep analyse verkrijg je belangrijk inzichten die je helpen om op de juiste manier je bedrijf en producten en/of diensten te marketen, wat leidt tot een grotere kans op succes. Hoe meer je weet over de doelgroep, hoe beter je hierop kan inspelen. Maar hoe maak je een doelgroep analyse dan? Dat leggen wij je in 7 stappen uit.

Stap 1: Bepaal het doel

Wanneer je van start gaat met het maken van een doelgroep analyse, moet je eerst weten wat het doel ervan is. Hiermee wordt het perspectief bedoeld: waar vanuit zal de analyse benaderd worden? Zie hieronder een aantal voorbeelden van doelen voor een doelgroep analyse:

 • Het testen van merkbekendheid bij potentiële klanten.
 • Het beter te leren begrijpen van gedrag en interesses van potentiële klanten.
 • Het meten van de tevredenheid bij de bestaande klanten.
 • Het maken van een strategisch (marketing) plan voor je bedrijf.

Bedenk goed wat je doel gaat worden, want bij ieder doel komen ook verschillende vragen kijken. Wanneer je bijvoorbeeld meer te weten wil komen over je potentiële klanten, dan horen daar vragen bij zoals: Wie kopen mijn producten? Wat zijn hun kenmerken? Wanneer je als doel hebt vastgesteld dat je de tevredenheid bij bestaande klanten wilt meten, dan horen daar vragen bij zoals: Wat vinden onze klanten van onze producten en/of diensten? En waarom vinden zij dat?

doelgroep onderzoek: bepaal het doel

Stap 2: Formuleer hoofd- en deelvragen

Wanneer je het doel voor de doelgroep analyse hebt vastgesteld, gaan we door naar het formuleren van hoofd- en deelvragen. Deze gebruik je namelijk om uiteindelijk het doel te kunnen bereiken. Om je in de juiste richting te helpen hebben we hieronder voor een aantal categorieën vragen uitgewerkt waarmee je belangrijke informatie over je potentiële doelgroep kan verzamelen.

Demografisch

In deze categorie verzamel je gegevens die betrekking hebben op bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en gezinssamenstelling. Vragen die hierbij passen zijn:

 • In welke leeftijdscategorie bevindt je doelgroep zich?
 • Doet het ene geslacht meer aankopen bij je dan het andere geslacht?
 • Wat is de gezinssamenstelling van je doelgroep?

Geografisch

In deze categorie verzamel je gegevens die betrekking hebben op de geografische ligging van je doelgroep. Vragen die hierbij passen zijn:

 • In welke provincie wonen je meeste klanten?
 • Binnen een straal van hoeveel kilometer ten opzichte van jouw bedrijf bevinden jouw klanten zich? (In het geval van een fysieke winkel of een praktijk bijvoorbeeld)
 • Wat zijn de interesses van de klanten per stad of provincie?

Sociaaleconomisch

In deze categorie verzamel je gegevens die betrekking hebben op de maatschappelijke ladder vanuit economisch en sociaal perspectief. Vragen die hierbij passen zijn:

 • Wat voor beroepen worden uitgeoefend door je (potentiële) klanten?
 • Over wat voor opleidingsniveau beschikken je (potentiële) klanten?
 • Hoeveel moeten je (potentiële) klanten verdienen wil het product voor hun interessant zijn?

Psychografisch

In deze categorie verzamel je gegevens die betrekking hebben op psychografische kenmerken van je doelgroep. Vragen die hierbij passen zijn:

 • Wat zijn de hobby’s van mijn (potentiële) klanten?
 • Op welke politieke partij stemmen mensen het meest?

Domein specifiek

In deze categorie verzamel je gegevens die betrekking hebben op de mate van betrokkenheid bij jouw product of dienst. Vragen die hierbij passen zijn:

 • Wat is de huidige situatie betreft het beslissingsproces bij de aankoop? Is die ingewikkeld en lang of juist eenvoudig en kort?
 • Hoe betrokken is je doelgroep ten opzichte van diensten en/of producten die vergelijkbaar zijn?

Productbezit en gebruik

In deze categorie verzamel je gegevens die betrekking hebben op het product zelf en het gebruik ervan. Vragen die hierbij passen zijn:

 • Wat zijn de belangrijkste factoren bij de aankoop van je producten en/of diensten?
 • Zijn er specifieke eisen waaraan de producten en/of diensten moeten voldoen?
 • Hoeveel procent van de door jouw bepaalde doelgroep is in het bezit van een bepaald product?
 • Hoe werkt het product en hoe wordt het door de doelgroep gebruikt?
 • Wat is het bestaansrecht?
 • Is het gebruik van je producten en/of diensten van bepaalde momenten afhankelijk?

Merk specifiek en koopgedrag

In deze categorie verzamel je gegevens die betrekking hebben tot de mate van bekendheid van je producten en/of diensten en het koopgedrag. Vragen die hierbij passen zijn:

 • Hoe bekend is je product onder doelgroep?
 • Wat is je huidige marktaandeel? Wat kan je nog behalen?
 • Hoe staat je doelgroep tegenover het soort producten en/of diensten dat je aanbiedt?
 • Wat zijn de aspecten die je doelgroep doen overhalen om je producten/of diensten uiteindelijk aan te schaffen?

Stap 3: Bronnen gebruiken

Nu je de tweede stap hebt voltooid, heb je als het goed is een mooie lijst met vragen die goed van pas komt bij je doelgroep analyse. Maar hoe beantwoord je al die vragen? Dat doe je door bronnen te gebruiken en te beredeneren. Op deze manier zorg je voor een representatieve en betrouwbare doelgroep analyse. Zie hieronder een aantal bronnen die je zou kunnen raadplegen:

 • Het Centraal Bureau Statistiek
 • Google
 • KVK- gegevens
 • Vakbladen
 • Literatuur
 • Vrienden
 • Familie

Daarnaast komen online tools ook goed van pas om als bron te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan Google Analytics waarbij je het website verkeer kan analyseren. Google Trends waarbij je interesses in specifieke regio’s kan peilen of de zoekwoordplanner van Google waarbij je het zoekvolume en concurrentiekracht op zoekwoorden kan achterhalen.

Stap 4: Vat samen en concludeer

Heb je alle vragen weten te beantwoorden en de verschillende bronnen geraadpleegd? Dan is de volgende stap dat je al je bevindingen structureert en samenvat. Het is van belang dat je de verzamelde gegevens aandachtig doorneemt en de opvallende punten noteert. Vanuit daar maak je vervolgens duidelijke conclusies. Werk dit alles uitgebreid uit in een Word document of Google Docs bestand. Deze stap moet je eigenlijk zien als afronding van je gehele onderzoek voor je doelgroep analyse. Dit document is goed te gebruiken als onderdeel van je marketing strategie. Hier komen we later in het artikel op terug.

Stap 5: Buyer persona

Tijdens de vijfde stap is het de bedoeling dat je je bevindingen als het ware tot leven brengt en dat doe je met een buyer persona. Een buyer persona is een fictief persoon die zo klant zou kunnen zijn van jouw bedrijf. Hoe maak je die? Je maakt ze op basis van algemene beschrijvingen. Wij raden je aan om een minimaal aantal van 3 buyer persona’s te maken om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van je doelgroep. Heb je klanten van verschillende leeftijden? Dan maak je ook persona’s die verschillende leeftijden hebben. Zie hieronder de elementen die je invult om de buyer persona compleet te maken.

 • Naam
 • Carrière
 • Demografische gegevens
 • Doelen
 • Zorgen
 • Omgeving
 • Quote
 • Foto

Wil je meer uitleg over hoe je een buyer persona maakt? Lees dan het artikel: Hoe maak je een buyerpersona?

6. Verwerk in marketing strategie

Nu je de eerste vijf stappen hebt gevolgd, heb je een uitgebreide beschrijving plus een buyer persona van je doelgroep. De volgende stap is dat je alle bevindingen samenvoegt bij je marketingplan. Zo kan je aan de slag met het daadwerkelijk marketen van je producten en/of diensten. Wat er precies staat in een marketingplan, verschilt per bedrijf. Wat alle marketingplannen gemeen hebben is dat er doelstellingen moeten worden gesteld. Om de doelstellingen te realiseren is het natuurlijk belangrijk om te weten wie je doelgroep is. Hiervoor is de doelgroep analyse dus erg van belang. Wil je meer weten over het opzetten van een succesvolle (online) marketing strategie?

Lees dan het artikel: Een online marketing strategie opstellen in 7 stappen + voorbeeld template.

7. Testen en aanpassingen

Eigenlijk stopt je doelgroep analyse nooit en gaat het altijd door, ook al heb je alle stappen uitgevoerd. Dit komt doordat trends vrijwel altijd veranderen, en de ontwikkeling van producten gaat daarin mee. Daarom adviseren wij om regelmatig – misschien wel ieder jaar – met een kritische blik naar je doelgroep te kijken. Kijk hierbij of je aanpak nog steeds aansluit bij je klanten en of je veranderingen ziet op Google en op social media platformen. Door middel van A/B testen met verschillende doelgroepen, zie je of je nog steeds in de juiste richting zit met de door jouw gekozen doelgroep. Met testen weet je welke eventuele aanpassingen nodig zijn voor je doelgroep analyse.

SDP-model voorbeeld

Heb je de doelgroep vastgesteld en wil je de markt segmenteren en op de juiste manier benaderen? Dan raden wij je aan om gebruik te maken van het SDP-model. Met dit model ben je in staat om specifieke groepen te maken, waarop je de marketingstrategie aan kan passen. Dat is handig omdat iedere doelgroep verschillend reageert op marketing en communicatie uitingen. Bij het segmenteren van de markt is het de bedoeling dat de doelgroep wordt opgedeeld in specifieke groepen. (Potentiële) klanten die over gelijkmatige kenmerken bezitten, worden samen in één groep gestopt. Vervolgens ben je in staat om met een bepaalde positionering de markt te bewerken. Het SDP-model bestaat uit de volgende 3 stappen: segmenteren, doelmarktbepaling en positionering. Zie hieronder een schematische weergave van het model.

 

Segmenteren

De eerste stap van het SDP-model is het segmenteren van de markt. Om te weten hoe die eruit ziet, zal deze namelijk eerst moet worden verdeeld in segmenten. Vervolgens kunnen de segmenten samengesteld worden op basis van bepaalde criteria. Zie hieronder een aantal voorbeelden van criteria.

 • Demografisch: samenstelling van je organisatie.
 • Geografisch: provincie, stad, land etc.
 • Sociaaleconomisch: beroep, opleiding, inkomen etc.
 • Psychografisch: geloof, meningen, interesses, levensstijl etc.
 • Gedragscriteria: loyaliteit, gebruiksduur, koopbereidheid etc.

Doelmarktbepaling

Wanneer je de markt hebt verdeeld in verschillende segmenten, zal er gekeken moeten worden welke segmenten interessant zijn en welke niet. De doelgroep criteria voor de doelmarktbepaling zijn bereikbaarheid, toepasbaarheid en omvang erg van belang om erachter te komen of de segmenten potentie hebben. Door de geschikte criteria met elkaar te combineren, wordt op basis daarvan bepaald welke segmenten wel of niet belangrijk zijn.

Positioneren

Zodra de doelmarktbepaling vastgesteld is, moet er bepaald worden hoe er op de overgebleven segmenten ingespeeld moet worden door het toepassen van een geschikte positionering. De positionering dient in te spelen op de eigenschappen van ieder segment om zo een positieve identiteit bij de afnemer te creëren. Wanneer je een goede positioneringsstrategie opzet, zal dit een concurrentievoordeel opleveren. Een goede positionering bestaat uit het hebben van een bedrijf met een identiteit die geloofwaardig is met een relevante doelgroep. Daarnaast moet deze onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie.

Vragen over doelgroep analyse maken

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met je mee! Volg ons ook op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van online marketing.

Dus, de vragen waar we je in dit artikel antwoord op hebben gegeven, test jezelf!

Een doelgroep analyse is een analyse die je uitvoert om uit te zoeken op wie je je marketing het best kan inzetten. Het is immers zonde om je marketing budget en tijd te besteden aan mensen die jouw product nooit zullen kopen.

Dat doe je in 7 stappen! Bepaal eerst het doel, formuleer dan hoofd- en deelvragen, gebruik bronnen, vat samen en trek conclusies, maak een buyer persona, verwerk dit alles in je marketing strategie en vergeet achteraf niet te testen.

Ja! Wij raden je aan om het SDP-model te gebruiken om de markt te segmenteren en jezelf slim te positioneren. Meer weten? Lees de uitleg en bekijk het model!