Spring naar content

In 5 stappen het rendement meten in analytics

Een website is niet langer meer alleen een digitaal visitekaartje. Voor veel (online) ondernemers is het zelfs hun belangrijkste verkoopkanaal. Verkopen doe je niet alleen via een webshop, maar ook een communicatiebureau of zelfs een aannemer genereren verkopen via hun website. Hoe? Door conversies: alle mogelijke (meetbare) contactmomenten voor je bezoekers. Maar hoe bereken je nou wat je website je oplevert? En hoe kun je dit weergeven in Analytics? In de volgende 5 stappen leg ik uit hoe!

Conversies

Zoals als kort toegelicht, in de inleiding, zijn conversies alle meetbare doelen op je website. Hoe concreter je deze doelen stelt, hoe specifieker je eindberekening wordt. Denk bijvoorbeeld aan een ingevulde offerte, aanvraagformulier of zelfs klikken op een telefoonnummer vanaf smartphones. Deze conversies kun je onder andere meten in Google Analytics (rapporten). Er kan zelfs een waarde aan gegeven worden. Maar hoeveel levert elke conversie je op? Daarvoor doorlopen we eerst deze stappen.

Stap 1: Hoeveel investeer je in je website?

Voor wie al veel met online marketing werkt, weet dat een website een continu proces is. Er komt veel bij kijken zoals onder andere: blog artikelen publiceren, verwijzingen vanaf social media, links uitwisselen en noem maar op. Sommige ondernemers verzorgen dit zelf, anderen besteden dit uit bij gespecialiseerde bureaus. Hoe dan ook, je investeert tijd of geld in je online marketing.

Om het geheel visueel te krijgen pakken we er een fictief voorbeeld bij. Aannemer D. Akkapel investeert maandelijks € 1.000 aan het onderhoud van zijn site, de SEO en online advertentiebudget. Dit nemen we mee in de berekening.

Stap 2: Hoeveel conversies behaal je?

De website van de aannemer behaalt per maand gemiddeld 1.900 bezoekers. Daaruit volgden de conversies:

  • 12 ingevulde contactformulieren
  • 8 ingevulde offerteformulieren
  • 6 gestarte chatgesprekken

De aannemer heeft aangegeven dat hij er gemiddeld per maand 3 klanten aan overhoudt.

Tip: Conversieratio berekenen –> Deel het aantal conversies (26) door het aantal bezoekers (1.900) en doe dat x100%. Dat brengt je conversie percentage op 1.37%.

Stap 3: De orderwaarde

Wat is de gemiddelde orderwaarde of wat levert een klant gemiddeld op? Aannemer D. Akkapel heeft berekend dat elke klus hem gemiddeld € 2.500 oplevert. Daarmee bezitten we alle variabelen voor onze berekening.

rendement meten in analytics

Stap 4: De berekening

Nu kunnen we de berekening maken op basis van de verzamelde data.

  • 3 klanten per maand x de gemiddelde bruto omzet is € 7.500
  • Zijn uitgaven zijn € 1.000 per maand

De ROI kun je berekenen met:

ROI =(€ 7.500 – € 1.000)x 100%
€ 1.000

 

Met andere woorden, Aannemer D. Akkapel houdt een rendement van 650% over aan zijn website. Houd er echter wel rekening mee dat orderwaardes en aantal conversies kunnen verschillen. Probeer hier, voor jezelf, een goede inschatting van te maken. Beschouw de uitkomsten van je berekening dan ook als indicatief.

In dit geval worden 3 van de 26 conversies klant (een percentage van 11,5%). Wanneer we de orderwaarde verrekenen met dit percentage, weten we dus wat elke lead ons gemiddeld oplevert. Oftewel: 11,53% van € 2.500 = € 288 (let op: dit is omzet, geen winst).

Stap 5: Het rendement weergeven in Google Analytics

In Google Analytics kun je met E-commerce integratie eenvoudig de prestaties van je webshop bijhouden. Voor websites zoals die van onze aannemer is dat lastiger. Er dient namelijk per conversie een waarde ingevuld te worden. Dat hebben we hierboven zojuist uitgerekend, namelijk € 288. Vervolgens stel je Analytics in onder Beheerder > Doelen dat dit de doelwaarde is van de conversies. In het dashboard is dan te zien wat het rendement is van de website.
Op basis van deze data kan D. Akkapel proberen te sturen op meer conversies door de informatie op zijn site uit te breiden of te verbeteren. Hij kan ook proberen het aantal bezoekers te vergroten, en hierdoor uiteindelijk ook het aantal conversies en dus klanten.

Bereken snel je rendement via Analytics en speel hierop in!

Meer weten?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over de mogelijkheden van Google? We helpen je graag! Neem contact met ons op! Verder vind je ons ook op LinkedIn, Facebook en Twitter.