Spring naar content

SEO Nederland – SEO Optimalisatie of Advies

Op zoek naar een SEO partij in Nederland? Voor uw SEO optimalisatie en advies? Een korte uitleg en tips over SEO Nederland.

Op zoek naar een SEO partij in Nederland? Voor uw SEO optimalisatie en advies? Een korte uitleg en tips over SEO Nederland.

Wat is SEO

Zoekmachine Optimalisatie (Engels: Search Engine Optimization of SEO) is een onderdeel van zoekmachinemarketing en kan worden gedefinieerd als het geheel aan activiteiten bedoeld is om een webpagina hoog te laten scoren in de organische zoekresultaten van een zoekmachine, op de voor die webpagina relevante trefwoorden, trefwoordcombinatie(s) casu quo zoekterm(en). Aangezien een vermelding in die organische resultaten gratis is, vormen deze zoekresultaten een interessant alternatief voor zoekmachine adverteren. (Bron: Wikipedia)

SEO Partij kiezen

Er zijn veel SEO bureaus die SEO aanbieden in Nederland. Mocht u met een dergelijke partij in zee willen gaan. Besteed dan aandacht aan minimaal de volgende 2 punten:

  • Vraag het SEO bedrijf om verschillende recensies, zodat je kunt zien of ze hun afpraken werkelijk waar kunnen maken
  • Werkt de SEO partij met door Google goedgekeurde technieken (Zie ook: Google regels)

Je website laten beoordelen op SEO

Geen idee hoe je website momenteel scoort in Google? Vraag dan kosteloos de SEO scan aan! Hierbij controleren wij je volledige website op alle SEO richtlijnen en ontvang je dit netjes in een rapport. Tevens kunnen we een plan opstellen om te zorgen dat je alsnog goed gevonden wordt in Google!

SEO vaktermen

A

Adwords:
De kleine tekstadvertenties die naast en boven de normale zoekresultaten in een zoekmachine worden geplaatst

Algoritme:
Bepaalt welke pagina het eerst in de resultaatlijst wordt genoemd. Belangrijk daarbij is, naast de vraag hoe belangrijk een zoekterm op de pagina is, hoe vaak er naar een pagina gelinkt wordt, vanaf welke pagina’s en met welke tekst.

B

Backlink:
Een link vanaf een andere pagina naar uw website. Zie anders: Inbound Link

Blog:
Een website met informatie die iemand wil delen met zijn publiek en waar over het algemeen de mogelijkheid is om hierop te reageren

Browser:

Een browser is een computerprogramma om webpagina´s te kunnen bekijken. De bekendste browsers zijn Microsoft Internet Explorer en Mozilla Firefox

C

Click-Through-Rate: CTR
De frequentie van hoe vaak er op een weergegeven link wordt geklikt. Dus wanneer een link 100 keer wordt getoond en er wordt 15 keer op geklikt dan is de CTR 15 %

Cloaking:
Hierbij wordt de bezoeker een andere pagina voorgeschoteld dan de zoekmachine te zien krijgt. Dit is een illegale manier van internet-site optimalisatie

Conversion Rate:
Het percentage van de bezoekers die werkelijk overgaan tot actie. Deze actie kan de aankoop van een product zijn maar b.v. ook de aanvraag van informatie

Cost-Per-Click: CPC
Het bedrag dat door de adverteerder betaald wordt voor elke keer dat de bezoeker op een door hem geplaatste link klikt

Content:
De inhoud van de pagina (afbeeldingen en tekst)

Cornerstone content:

Een webpagina die minimaal 3000 woorden bevat en SEO technisch is geoptimaliseerd

D

Deep Linking:
Een rechtstreekse link naar een pagina dieper in de internetsite.

Delisting:
Een internetsite verwijderen uit de index van een zoekmachine

Doorway Page:
Een webpagina gemaakt met als doel goed te scoren in de zoekmachines , maar die op zichzelf niet veel informatie verschaft aan de bezoeker

E

Editor:
Een tekstverwerkingsprogramma voor het schrijven en onderhouden van HTML- en CSS-documenten

F

Frame:
Een soort van raamwerk waarin je een website kunt weergeven

Frameset:
opbouw van een website, waarbij de pagina wordt opgesplitst in meerdere frames. Deze frames zijn over het algemeen niet indexeerbaar voor zoekmachines

G

Graphics Interchange Format: GIF
Een standaard indeling voor beeldbestanden op het internet

H

Hyper Text Markup Language: HTML
Is een taal waarin websites worden geschreven en opgebouwd. Hiermee wordt de tekst vormgegeven en opgemaakt

Hyper Text Transfer Protocol: HTTP
Hiermee kunnen eenvoudig HTML-documenten over internet worden verstuurd.

Hyperlink: 
Verwijzing naar een ander deel op dezelfde pagina of naar een ander document op het internet

Hypermedia:
Elektronische informatiedragers zoals internet, cd-rom’s, diskettes, tapes en CD-I’s. Tekst, beeld, geluid en video kunnen gecombineerd worden

Hypertekst:
Een tekst die direct doorlinkt naar een andere tekst

I

Inbound Link:
Een link vanaf een andere pagina naar uw website

Index:
De eerst pagina van een website

Internet Protocol: IP
De op internet gehanteerde taal om gegevens uit te wisselen. Met deze taal kan een computer precies aangeven naar welk adres de informatie toe moet

Internet-Site Optimalisatie:
Het optimaliseren van een internet-site, met als doel het beter vindbaar maken van een website

J

Joint Photographic Experts Gr: JPEG
Bestandssoort speciaal voor foto’s en tekeningen op computer

Junkmail:
Ongewenste post via e-mail

K

Keyword:
Woorden die betrekking hebben op de inhoud van die pagina. Zoekmachines maken gebruik van deze sleutelwoorden. Keyword wordt ook wel zoekwoord, sleutelwoord of trefwoord genoemd

Keyword Stuffing:
Niet relevante sleutelwoorden in een METATAG zetten

L

Landing Page:
De pagina waarop een bezoeker de site binnenkomt, hetzij vanaf een zoekmachine, dan wel middels een link, waarbij de pagina is opgezet met als doel te kunnen meten vanaf welke pagina en met welke zoekopdracht de website bezocht wordt

Linkboost:
Het aanmaken van heel veel backlinks in een korte tijd.

Linkfarm:
Een website die enkel bestaat uit links naar andere pagina´s

M

Meta Tags:
Een HTML tekst waarin instructies worden gegeven voor een zoekrobot of browser van de bezoeker. De bekendste metatags zijn: description en keywords

Meta Tags Description:
In de meta-tags description staat een aantal kenmerken van de website

Meta Tag Keywords:
steekwoorden die op de inhoud van de website van toepassing zijn

N

Natural Listings:
De gevonden (linker)resultaten op een pagina van een zoekmachine die door de zoekmachine zijn gevonden. Voor deze plaatsingen is niet betaald. Wanneer er niet is betaald voor de resultaten is het een organic of naturallisting

O

Outbound Link:
Een link vanaf uw pagina naar een andere pagina

P

Page Rank:
graadmeter aangegeven op een schaal van 0 tot 10 die gebruikt wordt door Google om de populariteit / relevantie van een webpagina aan te duiden

Pay-Per-Click:
Zie Cost-Per-click

Penalty:
Voor het gebruik maken van ongeoorloofde manieren om een website te optimaliseren, worden strafpunten uitgedeeld. Deze penaltys zorgen ervoor dat een site niet meer of slechter terug te vinden is in de zoekresultaten

R

Rank:
De plaats waarop een website wordt geplaatst binnen de resultaten van de zoekmachine

Reciprocal Link:
Vanaf 2 websites een link naar elkaar geplaatst

Return On Investment: ROI
Verkregen opbrengsten uit een investering.

Robot.txt:
Dit is een eenvoudige text file die je op je server kunt zetten en die door de zoekmachinespiders over het algemeen wordt bekeken om te zien welke directories en files hij niet mag indexeren

Root:
Een map welke de basis van de internetsite is, over het algemeen staat hier de index

S

Search Engine: SE
Zie: Zoekmachine

Search Engine Marketing: SEM
Zie: Zoekmachine marketing

Search Enigine Optimalisation: SEO
Zie: Zoekmachine Optimalisatie

Skype:
Technologie voor het zogenaamde Voice Over Internet Protocol, waarmee het mogelijk is gratis of tegen geringe kosten via internet wereldwijd te bellen

Spam:
Ongewenste e-mail

Spider:
Ook wel zoekrobot, crawler of ant genoemd. Een programma dat over het internet “kruipt” op zoek naar nieuwe, openbaar toegankelijke bronnen

Subdomain:
Een domein binnen een domein. Een domein is een eigen gebied op het internet. Dat kan een computer of internetsite zijn. Elk domein is een uniek internetadres, dat nodig is om via Internet te kunnen worden bereikt

T

Text Link:
Een link naar een andere pagina of andere website, weergegeven met tekst

Top Level Domain: TLD
De extensie die achter uw domeinnaam staat bijvoorbeeld .nl .com .eu enz.

U

Uniform Resource Locator: URL
Standaardmanier waarop informatiebronnen op internet geadresseerd zijn, bijvoorbeeld:
https://www.2Bfound.nl

V

Viral Marketing:
Marketingtechniek waarbij internetgebruikers gestimuleerd worden specifieke marketingberichten over een website rond te sturen, waardoor veel internetverkeer naar die website ontstaat

V-Mail:
Voicemail via e-mail of Video-mail, een e-mail waaraan een video-boodschap is toegevoegd

W

Webdesign:
Ook wel webontwerp genoemd, dat staat voor het ontwerpen, programmeren en bouwen van een website

Website:
Het totaal aan informatie op een domein

Website Promotie:
Een pakket van marketing- en communicatiemiddelen ten einde een website te promoten

Webvertising:
Adverteren op het internet door middel van reclameknoppen, banners enz.

World Wide Web: WWW
Mogelijkheid van de ene computer naar de andere over te gaan via links. In feite een grafische interface. Alles op het World Wide Web heeft een adresverwijzing

X

Y

Z

Zoekmachine:
Zoekmachines lezen websites en plaatsen alle daarin voorkomende worden in een index, gekoppeld aan hun vindplaats op het web

Zoekmachine Marketing:
Een marketinginstrument om meer gerichte bezoekers naar uw website te krijgen

Zoekmachine Optimalisatie:
Een proces waarbij veel uiteenlopende factoren worden geoptimaliseerd ten einde het beter vinbaar maken van een internet-site

Zoekrobot:
Zelfstandig werkend programmaatje dat constant voor zoekmachines op internet op zoek is naar informatie. Meer over robots.txt.